• ASSESSORAMENT TÈCNIC
 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • SERVEIS PROFESSIONALS
 • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Esteu aquí: Inici fitxers banners CUIDA CASA TEVA

CUIDA CASA TEVA

Els edificis per a habitatges costen molts diners i sacrificis, i s'ha de mantenir. La vida dels edificis es pot allargar a través d'un bon manteniment i un bon ús.

Els edificis han de ser segurs i per això cal ser conscients de l'edat dels edificis i dels problemes que s' en deriven.El manteniment, o la prevenció, no és especialment complicat o costós.

La prevenció i el manteniment periòdic permeten estalviar problemes i diners.

Essencialment, és necessari un bon manteniment de les façanes, principalment pel que fa a la part principal, els voladius, l’ornat, les baranes, finestres i balconeres, terrasses, tribunes, la façana posterior i laterals, els patis i les parets mitgeres.

La façana dóna la imatge exterior de la casa i dels seus ocupants, i el fet de formar part del carrer també dóna una idea de poble o ciutat. Per tant, cal tenir-la en forma. La seva conservació és responsabilitat dels seus propietaris i de tots els membres de la comunitat.

La façana està composada per diferents elements:

1)      El cos de la façana (part massissa que envolta la casa).

2)      Balcons i terrasses, element que sobresurten de la façana.

3)      Tribunes, balcons i terrasses que estan tancades i formen part de l’interior de la casa.

4)      Finestres i Balconeres, elements mòbils que comuniquen l’interior amb l’exterior de la casa.

5)      Les parets mitgeres són façanes que separen la casa dels edificis del veïns i protegeixen els seus laterals de l’agressió de la pluja, el vent, el fred i el calor.

6)      Els patis són les façanes interiors de l’edifici i compleixen una funció fonamental d’il·luminació i ventilació, i permeten els pas de les instal·lacions comunes dels edificis.

Tenir la façana en forma vol dir tenir-la en bon estat de salut. Com el cos humà, si la pell està en forma pateix menys malalties i si en té alguna, es recupera molt més fàcilment.

Amb un manteniment periòdic, evitem les fortes despeses que ens comporten les reparacions urgents originades per un petit problema que s’ha anat agreujant amb el temps.

Si evitem la degradació, la nostra façana es revaloritza. La façana en forma estalvia diners a la comunitat de veïns.

La pluja, el vent, el fred i el calor, la contaminació ambiental i els maltractaments de la gent provoquen una agressió contínua de tots els materials de la façana, la qual, malauradament entra en un procés de degradació continu, si no se’n té cura.

NÒRIA projectes aconsella fer una avaluació periòdica del estat general de l’edifici, la possible funció de la façana com a paret de càrrega, de l’estat dels acabats exteriors, de les possibles fissures i vies de penetració d’aigua i també la possible existència de ponts tèrmics i condensacions o humitats per capil·laritat.

CONSELLS PRÀCTICS PER A UN BON MANTENIMENT.

 • Si es detecta alguna esquerda: li proporcionarem un tècnic especialitzat perquè avaluï les causes, perills que pot comportar i les solucions idònies.
 • Si la façana fa panxa o es desploma: cal revisar-ho amb urgència per si es tracta d’un problema greu i les mesures a prendre.
 • Si dins la casa fa molt fred o molta calor: la façana no aïlla prou bé. L’assessorarem per determinar el millor sistema per millorar l’aïllament tèrmic i també l’acústic.
 • Protegir els elements de fusta i de ferro exteriors amb pintures i vernissos especials, perquè a la intempèrie es podreixen i es rovellen. Igualment cal protegir de la corrosió els elements metàl·lics vistos.
 • No posar-hi gaires plantes als balcons i tribunes ja que es pot arribar a situacions de perill si es sobrepassen les limitacions de pes. Col·locar correctament les plantes amb recollidors d’aigua, per evitar deteriorar el balcó.
 • Refer els segellat dels vidres i dels perfils perquè millora l’estanquitat i evita filtracions de l’aigua de pluja a l’interior.
 • Netejar la pols que es deposita a la façana i l’embruta. També els enrajolats, amb aigua calenta. Igualment cal netejar els aplacats de pedra natural per evitar que es malmetin les fixacions metàl·liques o que perdin l’adherència i es desprenguin.
 • Netejar els forats de desguàs perquè l’aigua de pluja no quedi estancada.
 • Revisar les persianes periòdicament per regular l’assolellat de la casa.
 • Si apareix qualsevol anomalia a la façana , com a rajoles esquerdades, arrebossats que s’han bufat, peces d’aplacat que s’han bellugat, o s’han detectat petits despreniments, cal actuar immediatament.  Per avaluar la gravetat dels danys , cal encarregar una inspecció de la façana.


Tens dubtes i no trobes respostes?
Nosaltres t'ajudem, segueix-nos a Facebook i Twitter i publica els teus comentaris
Facebook Twitter
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

 • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
 • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
 • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.