• ASSESSORAMENT TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • SERVEIS PROFESSIONALS
  • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Sou a: Inici / ca / Notícies / Nous ajuts per al lloguer d'habitatge

Notícies

Nous ajuts per al lloguer d'habitatge

06 - Oct - 2014

El passat mes de juliol el Consell de Ministres va aprovar, amb més d'un any de retard, el Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016, de manera que el Ministeri de Foment té ja via lliure per signar els acords amb les diferents comunitats autònomes.

Aquest Pla recull les noves ajudes al lloguer: d'una banda, les ajudes destinades a inquilins per al lloguer de l'habitatge, i per altra banda, el de foment del parc públic d'habitatge de lloguer.

 

Programa d'ajuda al lloguer d'habitatge

L'objecte d'aquest és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a aquells sectors de població que tinguin dificultats econòmiques.

Qui es beneficia d'aquests ajuts?

Poden optar a l’ajuda tots aquells que:

- Siguin persones físiques majors d'edat, titulars d'un contracte d'arrendament (o en condicions de ser-ho).

- Tinguin un límit d'ingressos inferior a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). És a dir, aquells amb uns ingressos bruts menors als 22.365,42 €. Aquesta xifra és modulable segons el nombre de membres i la composició de la unitat de convivència (nombre de persones que habiten a la vivenda de manera habitual i permanent, independentment de la seva relació, apareguin o no en el contracte de lloguer).

Sempre i quan:

- El lloguer mensual sigui igual o inferior a 600 €, si bé les comunitats autònomes poden fixar un límit inferior a aquests.

- L'habitatge de lloguer sigui la residència habitual i permanent de l'arrendatari.

En què consisteixen els ajuts?

 

Si es compleixen tots els requisits per a ser beneficiari de les ajudes, aquestes consisteixen en:

- El pagament de fins al 40% de la renda del lloguer fins a 2.400 € anuals per habitatge.

- Els ajuts tenen un termini màxim de 12 mesos prorrogable fins al final del Pla.

- Tindran preferència les persones afectades en els procediments de desnonaments.

 

Programa de foment del parc públic d'habitatge de lloguer

La finalitat última d'aquest programa és la creació d'un parc públic d'habitatge protegit de lloguer sobre sòls o edificis de titularitat pública. D'aquesta manera, es pretén donar suport al lloguer com a via idònia per a l'accés a l'habitatge, especialment per als que disposen de menors nivells de renda, i afavorir, de passada, la sortida a l'estoc d'habitatge buit.

 

Qui es beneficia d'aquests ajuts?

Els ajuts d'aquest programa estan dirigides a administracions públiques, organismes públics, fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, ONG i empreses privades amb dret de superfície.

 

En què consisteixen els ajuts?

Els ajuts consisteixen en:

- Un màxim de 250 € per m2 útil de l'habitatge, en proporció a la superfície de la mateixa.

- Amb un límit del 30% del cost de l'edificació amb un límit màxim de 22.500 € per habitatge.

 

Aquests ajuts estan dirigides a dos tipus d'habitatges:

- Habitatges lloguer en rotació: per unitats de convivència amb rendes fins a 1,2 vegades l'IPREM (8.946,17 €). En aquest cas, el preu del lloguer no podrà superar 4,7 € mensuals / m2 útil.

- Habitatge de lloguer protegit: per a unitats de convivència amb ingressos entre 1,2 (8.946,17) i 3 vegades (22.365,42 €) l'IPREM. El preu del lloguer no podrà superar 6 € mensuals / m2 útil.

Per rebre els ajuts, almenys el 50% dels immobles han de ser habitatges de lloguer en rotació.

arxivat sota: Promotors
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

  • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
  • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.