• ASSESSORAMENT TÈCNIC
  • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
  • SERVEIS PROFESSIONALS
  • EDIFICACIÓ / REHABILITACIÓ / URBANITZACIÓ
Sou a: Inici / ca / Notícies / Modificacions introduïdes en la recent aprovada REFORMA LABORAL.

Notícies

Modificacions introduïdes en la recent aprovada REFORMA LABORAL.

24 - Mai - 2012

El Congrés ha introduït diversos canvis en la reforma laboral a través d'una sèrie d’esmenes, la majoria pactades per PP i CiU. Alguns s'han fet pensant en el treballador i altres beneficien a l'empresa.

Aquests són els aspectes més rellevants introduïts:

- Jornada laboral. Fins ara, l'empresa pot modificar el 5% de la jornada dels treballadors. Aquest percentatge es duplica en la reforma laboral a causa d'una esmena pactada per PP, CiU i BNG que permetrà a l'empresari distribuir de manera irregular al llarg de l'any el 10% de la jornada laboral.

Aquesta nova realitat, en la pràctica, pot portar a la desaparició de les hores extra, ja que en donar-li més llibertat a l'empresari i no haver un horari tancat, aquest ho pot distribuir com a millor s'adeqüi a les seves necessitats.

El treballador haurà de conèixer el canvi d'horaris amb "un preavís mínim de cinc dies".


- Convenis col · lectius. S'ha acabat això de prorrogar sine die un conveni col · lectiu si no hi ha acord entre l'empresa i els sindicats. A partir d'ara ja només es podran prorrogar durant un any.
En la seva redacció inicial, la reforma laboral ja limitava a dos anys la pròrroga d'un conveni.

- EROs. Quan un ERO sigui pactat entre empresa i sindicats i aquests últims no ho recorrin en un termini de 20 dies, l'empresari pot posar una demanda perquè l'ERO es consideri "ajustat a dret".
D'aquesta manera s'evita que pugui interposar de forma individual pels treballadors. És una forma de protegir l'empresa davant d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

- Contractes. Una de les grans novetats de la reforma laboral és el conegut com a contracte d'emprenedors, que permet contractar una persona amb un any de prova sense dret a indemnització per acomiadament. Aquest nou contracte va generar una gran polèmica i va ser una de les principals raons que va motivar la vaga general del passat març. Amb els canvis introduïts s'estableix que aquest tipus de contracte només es podrà utilitzar fins que l'atur baixi del 15%.
El PP accedeix així a l'exigència de CiU que aquest contracte té un caràcter excepcional, ja que són molts els dubtes de constitucionalitat que presenta. Però en realitat, el contracte amb acomiadament gratis trigarà a exitinguirse ja que ni tan sols les previsions del Govern-les més optimistes-calculen que l'atur baixi al 22,3% el 2015.
En la seva esmena, CiU proposava que aquest contracte desaparegués el desembre de 2014, el que hauria limitat més en el temps la seva existència. Però el PP no ho va acceptar i fins que l'atur no baixi del 15% no desapareixerà.

Canvis a favor del treballador

Però també s'han introduït canvis que beneficien al treballador o que aclareixen alguns dels dubtes que plantejava la reforma laboral:

- Absentisme. S'ha suavitzat l'acomiadament per absentisme laboral i s'amplia el còmput de faltes de manera que per que siguin causa d'acomiadament han de superar el 5% de les jornades hàbils a l'any.
És a dir, es necessitaran 12 o 13 dies d’absències a l'any per poder acomiadar un treballador quan abans eren uns 9 dies. No es computaran com absències la falta per vaga legal, baixa de maternitat, accidents de treball o per tractaments de malaltia greu o càncer, entre d'altres.


- Causes de l'acomiadament. S’acoten més les causes que poden motivar un acomiadament objectiu per raons econòmiques. L'empresa podrà al · legar causes econòmiques només quan demostri tres trimestres de pèrdues d'ingressos o vendes ordinàries en comparació amb l'any anterior.
És a dir el barem serà interanual i no n'hi haurà prou amb tres trimestres consecutius de pèrdues, com s'establia ara.

arxivat sota: Constructors
Noria Projectes Logo Enginyeria de l’Edificació
973 19 04 25 695 69 77 77 info@noriaprojectes.com Contacta'ns
NÒRIAPROJECTS S.L.
Trav. de la Nòria, 12 - 25138 Torrelameu (Lleida) T. 973 190 425 Fax 973 190 425

Avís Legal

Condicions generals d'accés i ús de la pàgina Web de Nòriaprojects S.L.U.

1. Condicions d'accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, les complementin, modifiquin o substitueixin.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, per fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de Nòriaprojects S.L.U., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
Nòriaprojects S.L.U.,es reserva el dret de suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web en raó de la necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix, Nòriaprojects S.L.U. es reserva en tot caso el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els seus continguts.

2. Responsabilitat

Nòriaprojects S.L.U. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en elles en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l'accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Nòriaprojects S.L.U., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Nòriaprojects S.L.U., no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als continguts de la web i web-site, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesius contra Nòriaprojects S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site.
El contingut accessible a la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Nòriaprojects S.L.U.. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts sempre que: (I) aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, (II) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (III) en l'eventual còpia privada de seguretat aparegui el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de NòriaprojectS S.L.U., i es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de la marca Nòriaprojects S.L.U. i/o els noms d’altres productes, marques i/o marques registrades de Nòriaprojects S.L.U., i/o les seves filials.

4. Hiperenlaces

L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de Nòriaprojects S.L.U., estarà sotmès a les condicions següents:

  • No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Nòriaprojects S.L.U..
  • Nòriaprojectes S.L.U. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenlace, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Nòriaprojects S.L.U. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona.

6. Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans que aquest abandoni la pàgina web, recapta dades originàries de l'ordinador utilitzat per l'usuari i ens permet conèixer quin és la seva freqüència d'entrada en aquesta web i quins continguts són els que més li interessen, permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no són nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada en visitar la pàgina web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat eliminar els cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.